Piekło

Jakolwiek wydaje się to niewiarygodne, piekło, szatan i jego demony istnieją, niestety. Szatan robi wszystko, żeby ludzie nie wierzyli, że to on jest odpowiedzialny za wszelką destrukcję ziemi i człowieka, psychiczną, fizyczną i duchową. Szatan zrobi wszystko żeby odciągnąć cię od Boga a w zamian za to zawlec cię do piekła. Użyje wszelkich dostępnych mu środków i swojej super inteligencji aby cię oszukać.

Jezus, syn Boga jest naszym jedynym ratunkiem przed szatanem i piekłem. Ofiarował za nas swoje życie właśnie po to, zeby nas przed tym przeraźliwym miejscem i szatańską detrukcją uratować. Jeśli wiele razy zastanawiałeś się, dlaczego ten świat jest taki zły, bądź pewien, że  wszelkie zło pochodzi od szatana.

Biblia jest natchnionym Słowem Boga. Cała Biblia jest prawdą i należy ją tak traktować. Kto nie należy do Chrystusa, należy do szatana. Wybór należy do człowieka. Każdy człowiek ma nieśmiertelną duszę i po śmierci ciała będzie żył nadal albo w obecności Boga albo w torturach piekielnych szatana. Boga nie interesuje twoja religia, nie ważne jest czy jesteś katolikiem czy protestantem. Liczy się twoje serce i to czy należysz do Chrystusa. Jeśli żyjesz w grzechu i nie wierzysz w to, ze po śmierci czeka cię piekło, jest to twój wybór. Jeśli odwrócisz się od swoich grzechów, poprosisz Boga o wybaczenie z całkowitą szczerością i pragnieniem poznania Go, Bóg ci wybaczy i pośle ci swojego Świętego Ducha aby cię uczył, oczyszczał z grzechu i prowadził do prawdy.

Akt prawdziwego nawrócenia jest doświadczeniem głeboko duchowym.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. (4) Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? (5) Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. ( Jana 3.3)

Jezus ani razu nie wspomniał o istnieniu czyśca, jest to wymysł kościoła katolickiego. Gdyby istniał czyściec nie potrzebna byłaby ofiara i śmierć Jezusa za twoje grzechy. Czyściec to wierutna bzdura i kłamstwo, zaprzeczenie słów samego Boga. Nie obawiaj się ognia oczyszczającego biedne czyściowe dusze bo on nie istnieje. Obawiaj się tego, kto zgłosi się po ciebie po twojej śmierci, zrób wszsytko żeby był to Jezus.

Zacznij myśleć samodzielnie, szukaj prawdy samodzielnie, nie powierzaj kościołom i osobom duchownym swojej duszy, powierz ją Jezusowi. Musisz mieć osobistą relację z Nim samym. Jezus musi znać ciebie osobiście i wiedzieć, że kochasz Go i jest Panem twojego życia. Nie jesteś w stanie kochać Jezusa, którego nie widzisz, sam z własnej woli. Ta miłość do niego może być wlana w twoje serce tylko przez Ducha Świętego.

Jeśli chcesz znać prawdę czytaj Biblie i zawsze twoim ideałem niech będzie sam Jezus ponieważ ludzie mają wielkie tendencje do oszustwa i wymyślania swoich własnych teorii lub słuchają podszeptów demonicznych, sądząc, ze pochodzą od Boga. Jedynym wyznacznikiem prawdy jest Biblia i Duch Święty, który pomoże ci ją zrozumieć.

Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę
przez tę filozofię, będącą czczym oszustwem,
opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata,
a nie na Chrystusie (Kol 2,8).

Jezus ani razu nie wspomniał żeby wielbić i czcić jego matkę jako boginię i do niej się modlić. Bóg zabronił rozmawiania ze zmarłymi. Bóg jest Bogiem jedynym i tylko Jemu należy się chwała i uwielbienie. Jezus jest Synem Boga i naszym jedynym pośrednikiem. Bóg zabronił również czynienia wszelkich obrazów i figur, kłaniania się przed nimi i wielbienia ich. To wszystko znajduje się w Biblii, jeśli będziesz ją czytał sam o tym się przekonasz. Nie jest ci potrzebny ksiądz ani pastor ani specjalny kościoł. Jeśli twoje podejście do Boga jest poważne i uczciwe będziesz prowadzony przez Ducha Świętego. Dobrze jest mieć przyjaciól, głęboko wierzących Chrześcijan i kościół uczący prawdziwej doktryny biblijnej, oparty tylko na Biblii, jeśli jednak nie masz takiej możliwości ponieważ głoszących prawdę biblijną kościołów jest coraz mniej, ufaj w to, że Bóg się o ciebie zatroszczy i będzie prowadził cię krok po kroku oraz objawiał ci sprawy, o których nie miałeś pojęcia.

Zrób wszystko żeby nie dostać się do piekła. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, należysz do niego.

Dobrym testem twojej wiary i przemiany jest 1 List Jana, przeczytaj go i sprawdź czy faktycznie żyjesz tak jak pragnie tego dla ciebie Twój Jezus.

Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego
i którą wam głosimy, jest taka:
Bóg jest światłością4,
a nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo,
a chodzimy w ciemności, kłamiemy
i nie postępujemy zgodnie z prawdą.
Jeżeli zaś chodzimy w światłości,
tak jak On sam trwa w światłości,
wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo,
a krew Jezusa, Syna Jego,
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
to samych siebie oszukujemy
i nie ma w nas prawdy.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
[Bóg] jako wierny i sprawiedliwy
odpuści je nam
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy,
czynimy Go kłamcą
i nie ma w nas Jego nauki.

Jeśli znasz dobrze język angielski, czytaj Biblię po angielsku ponieważ tłumaczenie polskie jest takie, że nie oddaje nawet w połowie mocy słowa Boga. Tłumaczenie polskie jest bardzo zniechęcające i trudne do zrozumienia, szczególnie Stary Testament. Aby poznać, kim jest Bóg, MUSISZ czytać Pismo Św, w całości. Zacznij czytać Psalmy, mają ogromną moc walki z atakami demonicznymi na ciebie, są też przepięknym sposobem na chwalenie Wszechmocnego Boga. Śpiew i wychwalanie Boga sprowadza Jego obecność i wiele rzeczy zostanie ci objawionych kiedy będziesz to robił z wielką miłością i poświęceniem.

 

Reklamy